کافه 54

دال...پایان نام کوچک من وآغاز دریاست...اکنون که پایان من آغاز دریاست،بر ساحل تن خسته ام قدم بزن

کافه 54

دال...پایان نام کوچک من وآغاز دریاست...اکنون که پایان من آغاز دریاست،بر ساحل تن خسته ام قدم بزن

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
مطالب پربحث‌تر

۳۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است


۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۳۴
فرهاد
۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۳۳
فرهاد
۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۵۹
فرهاد

بعضی آدم ها برای این به زندگی شما می آیند تا به شما بیاموزند،

............. چگونه رها کنید !

 


۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۵۱
فرهاد

روزی روزگاری بود که window فقط به معنی یه دریچه تو دیوار بود و application روی کاغذ نوشته میشد.

دورانی که keyboard نوعی پیانو بود و mouse فقط یک حیوان..

سالها پیش به هنگامی که file وسیله مهمی در ادارات بود و hard drive یک سفر غیر راحت جاده ای.

وقتی که cut با چاقو انجام میشد و paste توسط چسب...

زمانه ای که web خانه عنکبوت بود virus فقط سرماخوردگی..

موقعی که apple و blackberry فقط میوه به حساب میومدن..!!

 

یادش بخیـــر

اون زمانها ؛ ما وقت بسیار زیادی ... برای بودن با خانواده داشتیم!

 ۳ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۴۱
فرهاد

 

زاهدی گوید:  جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد.

 

اول : مرد فاسدی از کنار من گذشت
 
 و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد
 
او گفت : ای شیخ  ؛ خدا میداند که فردا حال ما چه خواهد بود!

دوم:  مستی دیدم که افتان و خیزان راه میرفت ،
 
به او گفتم  قدم ثابت بردار تا نیفتی.

گفت : تو با این همه ادعا قدم ثابت کرده ای..؟؟!
 

سوم : کودکی دیدم که چراغی در دست داشت ،
 
گفتم این روشنایی را از کجا آورده ای ؟ 

کودک چراغ را فوت کرد و آن را خاموش ساخت و گفت:

تو که شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت..؟

چهارم : زنی بسیار زیبا که درحال خشم از شوهرش شکایت میکرد.

گفتم اول رویت را بپوشان ، بعد با من حرف بزن ؛

گفت : من که غرق خواهش دنیا هستم، 
 

چنان از خود بیخود شده ام که از خود خبرم نیست ؛
 
تو چگونه غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری...!!؟

 

 

 


 
۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۳۹
فرهاد


برای راندن کشتی دلم

 

از بندر دلت

 

دوری می کنم

۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۴۱
فرهاد

لبخند بزنید
بدون هیچ دلیلی
 
 
 
 
۲ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۳۶
فرهاد

هیچ وقت زود قضاوت نکنید .

 

قضاوت از آنِ خداست که به دل ها آگاه است...

 

 

 

 

۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۳۱
فرهاد


۲ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۳۰
فرهاد